• 29 września 2020
 • Imieniny:  Michala, Gabriela, Rafala

Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorowa na terenie województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP.

 1. Miejsca do kwarantanny zbiorowej zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 9/2020 wyznaczają/uruchamiają Starostowie Powiatów/Prezydenci Miast na prawach powiatu.
 2. Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego.
 3. Straż Graniczna osobie powracającej z zagranicy informację o wyznaczonym przez danego Starostę Powiatu/Prezydenta Miasta na prawach powiatu, miejscu do kwarantanny zbiorowej lub przekazuje informację, że wykaz jest dostępny na stronie BIP Wojewody Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/muw,a,14090,wojewodzki-plan-dzialania-na-wypadekwystapienia-epidemii.html
 4. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy RP przez osobę mającą zamieszkanie na terenie danego powiatu i konieczności uruchomienia dla tej osoby miejsca do kwarantanny zbiorowej.
 5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje proces kierowania osób powracających z zagranicy do miejsc kwarantanny zbiorowej.
 6. W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje od dnia 21 marca 2020 r., od godziny 12,00, infolinia pod numerem telefonu 987; 12 392 13 00, działająca 24/h, udzielająca informacji obywatelom o wyznaczonych miejscach do kwarantanny zbiorowej i niniejszej procedurze.
 7. Wyznaczone przez Starostów Powiatów/Prezydentów Miast na prawach powiatu miejsca do kwarantanny zbiorowej (pkt 3) wraz z danymi kontaktowymi Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego są dostępne na stronie BIP Wojewody
  Małopolskiego https://bip.malopolska.pl/muw
 8. Niniejsza procedura jest przekazana do wiadomości i stosowania do Straży Granicznej i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

POWIAT GORLICKI TO:

110000 MIESZKAŃCÓW
996 KM2 POWIERZCHNI
37 PROJEKTÓW EU
STAROSTWO POWIATOWE W GORLICACH

ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice
woj. małopolskie
www.powiatgorlicki.pl
tel.: (018) 353 53 80
fax: (018) 353 75 45
starostwo@powiatgorlicki.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

GORLICE

49°39'44.9"N 21°09'39.4"E