W poniedziałek 10 lutego, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, odbyło się otwarte spotkanie z wicemarszałkiem Tomaszem Urynowiczem. Głównym tematem spotkania były założenia nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Współorganizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Spotkanie otworzyła starosta Maria Gubała, witając przybyłych na konferencję burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu gorlickiego oraz miejscowości sąsiadujących z powiatem, dyrektorów jednostek, eko-doradców, sołtysów, przedsiębiorców i młodzież szkolną działająca w LOP.

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (POP) jest głównym tematem otwartych spotkań terenowych, które odbywają się w różnych miastach Małopolski. Walka o czyste powietrze, a co za tym idzie zdrowie mieszkańców regionu jest naszym wspólnym celem i tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich gmin możemy przyczynić się do tego, że Małopolska przestanie być czerwonym punktem na mapie jakości powietrza w Europie – mówiła Jadwiga Wójtowicz, radna województwa.

Nowe założenia rządowego programu Czyste Powietrze oraz Uchwała antysmogowa dla Małopolski wytyczają granice działań antysmogowych w naszym regionie. Obecne konsultacje związane są z nowymi zadaniami, które na samorząd województwa i samorządy gminne nałożyła nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska – podkreślał wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Po przeprowadzonych oficjalnych konsultacjach, w kwietniu Projekt będzie opiniowany przez Ministra Środowiska. Jego 1 czytanie przez Sejmik odbedzie się 27 kwietnia br., a drugie 25.05. 2020 r.
Celem Programu Ochrony Powietrza jest osiągnięcie w Małopolsce do 2023 roku dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu, wyznaczonych w przepisach polskich i unijnych. W dłuższej perspektywie POP zakłada również obniżenie poziomów stężeń pyłów do poziomów rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W nowym dokumencie przeanalizowane zostaną efekty obecnie obowiązującego Programu, ale przede wszystkim zostaną wprowadzone nowe działania służące szybszej poprawie jakości powietrza.

Free Joomla Lightbox Gallery