Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zawiadamia, że  w dniu 06.02.2020 r. zostaną wznowione prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1498 K Ropa - Wysowa Zdrój - Blechnarka - Granica Państwa w km 0+028 - 0+873 w m. Ropa (tj. od drogi krajowej nr 28 do siedziby Urzędu Gminy Ropa). W związku z powyższym obowiązywać będzie czasowa zmiana organizacji ruchu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.