W konkursie oferty mogą składać NGO-sy posiadające doświadczenie w realizacji działań z obszaru wspierania rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, sukcesji.

Celem zadania są:
a) podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/młodych przedsiębiorców, którzy przejęli firmę w wyniku sukcesji,
b) wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu w/w osób.

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 55 tys. zł.

Nabór ofert trwa do 26 lutego br. do godz. 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej

Spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi odbędzie się w dniu 14 lutego o godz. 10:00 (Kraków, ul. Racławicka 56, s. 410). Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym są proszeni o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz dostępny pod adresem: https://www.malopolska.pl/spotkanie_informacyjne