Na skutek występujących opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem na rzekach prognozowane są wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Miejscami możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Komunikat obowiązuje od godz. 10.00 – 23.00 dnia 04.02.2020 r. Komunikat dotyczy: zlewnie Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie).