22 stycznia br. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Gorlickiego żegnano odchodzącego na emeryturę Marka Machowskiego, dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego.

Na spotkaniu starosta Maria Gubała pożegnała Marka Machowskiego następującymi słowami: „Odchodzi Pan na zasłużoną emeryturę w imieniu władz powiatu proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia szczęścia i wszelkiej pomyślności. Niech jesień Pana życia upływa w realizacji życiowych pasji. Każdy dzień niech będzie wyjątkowy i pełen pozytywnych wrażeń. Dziękujemy Panu za długoletnią pracę na rzecz Starostwa Powiatowego w Gorlicach i mieszkańców naszej małej ojczyzny...”
Pozostali członkowie Zarządu, Skarbnik Powiatu Krystyna Lewek, Sekretarz Powiatu Krzysztof Augustyn oraz Jan Filipiak zastępca dyrektora PZD przyłączyli się do życzeń. Odchodzący na emeryturę Marek Machowski dziękował za wieloletnią współpracę, która, jak podkreślił zawsze odbywała się w atmosferze wzajemnego zrozumienia. 

Free Joomla Lightbox Gallery