Relacja z obrad XII sesji Rady Powiatu Gorlickiego