Publikujemy Komunikat Starosty Gorlickiego z dnia 07.11.2019 r.

Starosta Gorlicki jako Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, informuje, że w dniu 06.11.2019 r zwołane zostało posiedzenie Zespołu, z udziałem Burmistrza Miasta Gorlice.

Zespół dokonał analizy formalno-prawnej w zakresie możliwych do wdrożenia działań, które musiałyby zostać podjęte w sytuacji zaprzestania działalności przez firmę Ochrony Mienia i Osób „Karabela”- zabezpieczającej obecnie obiekty byłej Rafinerii Glimar lub też przez inne podmioty obsługujące infrastrukturę techniczną. Informację o możliwości zaistnienia takich okoliczności Starosta otrzymała bezpośrednio od Komendanta Rejonu Gorlice Firmy „Karabela”.

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego ustalił zakres przedsięwzięć, które zostaną bezzwłocznie wdrożone celem zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańców.

                               Przewodniczący Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

                                                                                   Starosta Gorlicki

                                                                                      Maria Gubała